เลือกดูจากรายการ


Book_จดหมายเหตุสุขภาพจิตไทย Covid-19_for Web.pdf

จดหมายเหตุสุขภาพจิตไทย ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ธันวาคม 2562 - ธันวาคม 2563)

สัมฤทธิผลที่เกิดจากยุทธศาสตร์ กลวิธี รูปแบบการดําเนินงานทั้งหลายในช่วงวิกฤต โควิด 19 นี้ มาจากความร่วมมือ ร่วมใจของผู้บริหาร บุคลากรสหวิชาชีพ บุคลากร…

Position: 92 (440 views)

S__22945831.pdf

วิดีทัศน์ : สาธิตการบำบัดแบบสั้น (Brief Intervention)

วิดีทัศน์สาธิตการบำบัดแบบสั้น (Brief Intervention) ประกอบด้วย
1) กรณีตัวอย่าง Brief Advice
2) กรณีตัวอย่าง Brief Counselling
3)…

Position: 379 (121 views)

AW_145x210mm_วัคซีนทูบี_WEB.pdf

ความรู้เรื่องวัคซีนโควิด 19 สำหรับเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE

วัคซีนโควิด 19 เป็นประเด็น Hits Hot และร้อนแรงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทยที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้มีอาการรุนแรง…

Position: 5 (2755 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X