การเลือกนิทานที่เหมาะสมกับวัย

Dublin Core

Description

infographic การเลือกนิทานที่เหมาะสมกับวัย มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำแนะนำฝนการเลือกนิทานให้กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่

อายุ 0-1 ปี
อายุ 1-2 ปี
อายุ 2-3 ปี
อายุ 4-6 ปี

Date

Format

PDF

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking