เลือกดูจากรายการ


คู่มือEQ-12-16ปี.pdf

คู่มือกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่นอายุ 12 - 16 ปี

ปัญหาต่างๆ สามารถป้องกันได้หากมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในเรื่องการควบคุมอารมณ์ตนเอง การรู้ถูกรู้ผิด รู้ถึงอารมณ์ของตนเองและอารมณ์ผู้อื่น…

Position: 918 (42 views)

216.pdf

infographic 6 วิธีดูแลใจ เด็ก วัยรุ่น ครอบครัว ในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

infographic 6 วิธีดูแลใจ เด็ก วัยรุ่น ครอบครัว ในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

Position: 837 (47 views)

การสื่อสารเมื่อขัดแย้งกับวัยรุ่น.pdf

การสื่อสารเมื่อขัดแย้งกับวัยรุ่น

การสื่อสารเมื่อขัดแย้งกับวัยรุ่น

Position: 600 (67 views)

209-1588212761-แปลง.pdf

ดูแลใจลูกวัยรุ่นให้พร้อมรับมือกับไวรัส COVID-19 ด้วย 5 ส

ดูแลใจลูกวัยรุ่นให้พร้อมรับมือกับไวรัส COVID-19 ด้วย 5 ส

Position: 568 (71 views)

ความจริงเกี่ยวกับการยิงกันในโรงเรียน.pdf

ความจริงเกี่ยวกับการยิงกันในโรงเรียน Facts about school shooting

เหตุการณ์ยิงกันในโรงเรียนเป็นเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นน้อยมาก ในสหรัฐอเมริกาที่มีเหตุการณ์ school shooting มากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก พบว่าน้อยกว่า 2%…

Position: 625 (64 views)

ปัญหาการติดเกม ป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น ง่ายกว่าการแก้ไขในภายหลัง.pdf

ปัญหาการติดเกม ป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น ง่ายกว่าการแก้ไขในภายหลัง

ปัญหาการติดเกม ป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น ง่ายกว่าการแก้ไขในภายหลัง เพราะเรื่องติดเกมไม่ใช่ปัญหาของแค่ตัวเด็ก…

Position: 549 (75 views)

80215235_1136113773225504_8098762144914341888_n-แปลง.pdf

การกลั่นแกล้งในโรงเรียน (Bullying) ในโรงเรียน ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น

การกลั่นแกล้งในโรงเรียน (Bullying) ในโรงเรียน ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น

Position: 536 (79 views)

การสร้างวินัยเชิงบวก.pdf

การสร้างวินัยเชิงบวก

วินัยเชิงบวก” ยืนอยู่บนหลักความเชื่อที่ว่า ไม่มีเด็กคนใดเป็นเด็กเลวร้าย มีแต่การแสดงออกพฤติกรรมที่ดีและไม่ดีพฤติกรรมดีต้องได้รับการสอนและสนับสนุน…

Position: 564 (72 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X