คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (8 total)

  • Tags: ครอบครัว

ilovepdf_merged (5).pdf
หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยเรื่องน่ารู้ที่ศูนย์สุขวิทยาจิตบรรจงจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตให้ถึงมีอพ่อ แม่ ผู้ปกครอง โดยนำบทความที่ผลิตเผยแพรในรูปของแผ่นพับที่จัดทำโดยนักวิชาการของศูนย์สุขวิทยาจิต…

Position: 1210 (68 views)

ครอบครัวกับลูกรัก_merged.pdf
จุดหมายสำหรับผู้ปกครองลูกรักมีนิสัยดี ... เพราะมีพ่อแม่ช่วย สาระประโยชน์ในเรื่องพัฒนาการตามวัยและวิธีการเลี้ยงดู ธรรมชาติของลูกรักช่วยลูกรักปรับตัว พร้อมข้อซักถามหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้นเสมอในการเลี้ยงดูเด็กวัย3-5 ขวบ…

Position: 1284 (19 views)

6.JPG
คู่มือการสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัวฉบับนี้ เป็นแนวทางให้วัยรุ่นสามารถสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองได้ รวมทั้งเข้าใจว่าตนเองต้องการสื่อสารอะไร ควรสื่ออย่างไร และสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่สำาคัญยังช่วยให้เข้าใจในความคิดความรู้สึกของพ่อแม่ผู้ปกครอง…

Position: 710 (264 views)

216.pdf
infographic 6 วิธีดูแลใจ เด็ก วัยรุ่น ครอบครัว ในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

Position: 797 (245 views)

1602146971S__24453151.pdf
เล่นกับลูกง่ายกว่าที่คิด เพราะความสุขจริงๆของลูกคือการได้เล่นกับพ่อแม่

Position: 797 (245 views)

5.พูดด้วยรัก ทักด้วยห่วงใย ครอบครัวร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด(โปสเตอร์).pdf
พูดด้วยรัก ทักด้วยห่วงใย ครอบครัวร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด

Position: 288 (622 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2