คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือ หลักสูตรเสริมพลังใจวัยสร้างสรรค์ BRT (e-Learning) ฉบับทดลองใช้

Dublin Core

Description

คู่มือหลักสูตรเสริมพลังใจวัยสร้างสรรค์BRT (e-Learning) เป็นคู่มือหลักสูตรสำหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น อายุ 13 - 18 ปี เพื่อเป็นแนวทางกิจกรรมการเรียนรู้ในการเสริมสร้างพลังใจ และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการรับมือกับปัญหาและความท้าทาย เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพลังใจที่เข้มแข็งตระหนักในคุณค่าของตนเอง มองเห็นสัมพันธภาพเกื้อหนุนที่ตนเองมีอยู่ มีทักษะการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์สามารถรับมือกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้และลดการเกิดปัญหาสุขภาพจิต

Source

https://drive.google.com/file/d/1txwUdLsJ0CF7zVBlhbe8-KjLqJqx8hb1/view

Publisher

สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Type

Table Of Contents

บทที่ 1 คุณค่าและความภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) ...6
บทที่ 2 สื่อสารอย่างมั่นใจ (Basic Communication Skill for Teen) ...16
บทที่ 3 การสื่อสารเชิงบวก (Positive Communication) ...23
บทที่ 4 สรรสร้างความคิดดี(Creativity) ...28
บทที่ 5 การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์(Creative Problem Solving) ...35
บทที่ 6 ก้าวต่อไปพลังใจเข้มแข็ง (Bouncing Back and Hope) ...40

Date Created

2024-05

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

A4 : 72 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par saimai

Social Bookmarking

Position: 1298 (236 views)