คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

สกัดความรู้ MENTAL HEALTH JOURNAL CLUB X KM : จิตเวชและยาเสพติด หัวข้อ “การทบทวนทางเลือกในการเพิ่มคุณภาพการรักษาผู้ติดสารเสพติดในยุคปัจจุบัน”

Dublin Core

Description

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ MENTAL HEALTH JOURNAL CLUB X KM : จิตเวชและยาเสพติด หัวข้อ “การทบทวนทางเลือกในการเพิ่มคุณภาพ
การรักษาผู้ติดสารเสพติดในยุคปัจจุบัน ” วันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ กรมสุขภาพจิต และผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยสำนักวิชาการสุขภาพจิต ร่วมกับโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

Publisher

สํานักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Type

Table Of Contents

1. บรรยาย เรื่อง “การทบทวนทางเลือกในการเพิ่ม คุณภาพการรักษา ผู้ติดสารเสพติดในยุคปัจจุบัน”
2.นำเสนอ Review บทความ เรื่อง "Evaluation of a Cannabis Harm Reduction Intervention for People
With First-Episode Psychosis: Protocol for a Pilot Multicentric Randomized Trial"
3.นำเสนอ Review บทความ เรื่อง "Effects of Mirtazapine for Methamphetamine Use Disorder Among Cisgender Men
and Transgender Women Who Have Sex With Men A Placebo-Controlled Randomized Clinical Trial"
4. นำเสนอการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง "การจัดการรายกรณีในชุมชน โดยชุมชนเป็นฐาน"

Date Created

2024-04

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

A4 : 10 หน้า

Rights Holder

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par saimai

Social Bookmarking

Position: 693 (524 views)