คู่มือสื่อสารความรู้ เสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ (เล่ม 1)

Files

Dublin Core

Description

ในสถานการณ์วิกฤตที่คนเราเผชิญนั้น การมีพลังใจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการปรับตัว รับมือกับปัญหาและเจริญเติบโตไปสู่วิถีชีวิตที่ดีกว่าเดิม โดยคุณสมบัติทั้ง 3 ของพลังใจ อันได้แก่ พลังอึด พลังฮึด และพลังสู้ เป็นสิ่งที่มีในคนทุกคน

Publisher

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Identifier

ISBN: 978-616-11-4289-6

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

เทอดศักดิ์ เดชคง and บรรณาธิการ, “คู่มือสื่อสารความรู้ เสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ (เล่ม 1),” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed November 30, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/175.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 40 (693 views)

X