คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (9 total)

  • Date is exactly "2020-06-01"

คู่มือระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช.pdf
ภาพข่าวตามสื่อต่างๆ ที่นำเสนอเหตุการณ์รุนแรงสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือสังคม ผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นบุคคลปกติทั่วไปที่ไม่ได้มีปัญหาด้านจิตเวช แต่มีส่วนหนึ่งที่ผู้ก่อเหตุมีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่เคยเข้ารักษาในโรงพยาบาลมาก่อน…

Position: 629 (126 views)

_Self-Control63.pdf
พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ใน 2 กลุ่มคือ 1) ผู้ใช้โปรแกรม และ 2) กลุ่มเป้าหมาย โดยในกลุ่มผู้ใช้โปรแกรม ประกอบด้วย ครูประจำชั้น ครูที่ดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา) มุ่งหวังให้ครูเกิดความตระหนัก…

Position: 274 (388 views)

รวมหน้าวิธีดูแลลูก1-6.pdf
1. ใช้เวลาตามลำพังกับลูก
2. รักษาบรรยากาศเชิงบวกไว้เสมอ
3. สร้างตารางกิจกรรม
4. มีวิธีรับมือเมื่อลูกงอแง
5. จัดการอารมณ์และความเครียด
6. คุยกับลูกเรื่องโควิด 19

Position: 250 (405 views)

แผ่นการ์ด ชี่กง.pdf
การฝึกหายใจคลายเครียด การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การฝึกสมาธิ การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง ตอนที่ 1 การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง ตอนที่ 2 การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง ตอนที่ 3 การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง ตอนที่ 4 การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง ตอนที่ 5 …

Position: 42 (950 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2