คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (202 total)

  • Type is exactly "หนังสือ"

1เทคโนโลยีการเสริมสร้างEQtotal.pdf
เทคโนโลยีการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย (ฉบับปรับปรุง) นี้
จะช่วยให้ปู่ย่าตายายสามารถมีความรู้ความเข้าใจและแนวทางเสริมสร้างอีคิวให้กับหลานปฐมวัย เพื่อให้หลานมี
คุณลักษณะทางอารมณ์ ปรับตัวในสังคมได้อย่างเหมาะสม และมีความสุข…

Position: 1329 (194 views)

SA7_A4 รวมเล่ม.pdf
คู่มือ Smart kids Area 7 : SA 7 เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหา 2 ส่วนเข้าด้วยกัน คือ โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (DSPM - based Family - mediated Preschool Parenting Program) และการส่งเสริมสุขภาพ 4 ด้าน (4D)…

Position: 714 (517 views)

drug.pdf
เอกสารความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เรื่องสารเสพติดพิษร้ายใกล้ตัวคุณ ผู้จัดทำได้ทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดและสุขภาพจิต

Position: 1051 (429 views)

ilovepdf_merged (5).pdf
หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยเรื่องน่ารู้ที่ศูนย์สุขวิทยาจิตบรรจงจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตให้ถึงมีอพ่อ แม่ ผู้ปกครอง โดยนำบทความที่ผลิตเผยแพรในรูปของแผ่นพับที่จัดทำโดยนักวิชาการของศูนย์สุขวิทยาจิต…

Position: 1260 (325 views)

เข้าถึงใจเด็กไทยยุคไซเบอร์ รวมเล่ม.pdf
หนังสือเข้าถึง เข้าใจ เด็กไทยยุคไซเบอร์ เป็นหนังสือที่มีจุดมุ่งหมายให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องดูแลลูกหลานที่ชอบเล่นเกมมากเกินหรืออินเทอร์เน็ตจนเกินความเหมาะสม

Position: 909 (461 views)

ilovepdf_merged (7).pdf
ปัญหาวัยเรียนเป็นปัญหาที่พบได้ทุกวัย ปัจจุบันพบว่าปัญหาเด็กไม่ยอมไปโรงเรียนมีจำนวนมากขึ้นซึ่งทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจ ศูนย์สุขวิทยาจิต ได้ให้บริการคลีนิคพิเศษ ในปัญหาเด็กไม่ยอมไปโรงเรียน โดยแพทย์หญิงเบญพร ปัญญายงและทีม และสร้างเสริมประสบการณ์ดังกล่าว…

Position: 1252 (333 views)

สแกน0058.pdf
แนวทางเวชปฏิบัตินี้ เป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณภาพของการบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับทรัพยากรและเงื่อนไขสังคมไทย โดยหวังผลในการสร้างเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า

Position: 1272 (289 views)

ilovepdf_merged (5).pdf
คู่มือสำหรับแกนนำวัยรุ่น เพื่อให้มีความรู้และแนวทางปฏิบัติในการทำความเข้าใจวัยรุ่น การดูแลทางจิตใจแก่วัยรุ่น แกนนำเป็นเพื่อนช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่น

Position: 1276 (276 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2