เลือกดูจากรายการ


1602146972S__24453159.pdf

แผ่นพับ วิธีจัดการความเครียดในสถำนกำรณ์โรค COVID-19สำหรับผู้ปกครอง

วิธีจัดการความเครียดในสถำนกำรณ์โรค COVID-19สำหรับผู้ปกครอง

Position: 556 (9 views)

messageImage_1634610500763.pdf

คลิปวิดีโอ การสื่อสารกับเด็กในภาวะโควิด-19

การสื่อสารกับเด็กในช่วงภาวะโควิด-19 เราจะมีวิธีการพูดคุยกับเด็กอย่างไรให้เข้าใจ

Position: 577 (7 views)

สถาบันสุขภาพจิตเด็กตะวันออก.pdf

คลิปวิดีโอ หลักการ 3ส ในการดูแลเด็กเสี่ยงซึมเศร้าช่วงระบาดโควิด 19

รู้หรือไม่ว่า ⁉️ จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากจะทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราจะมีความเครียด วิตกกังวล…

Position: 562 (8 views)

สถาบันสุขภาพจิตเด็กตะวันออก.pdf

คลิปวิดีโอ หลักการ 5ส ในการดูแลเด็กๆ ในช่วงการระบาด โควิด-19 (ห่วงลูกติดโควิด ระวังลูกติดเกม)

ลูกบ้านไหนติดโทรศัพท์ ติดเกมบ้าง ยกมือขึ้น ⁉️ จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19…

Position: 549 (10 views)

สถาบันสุขภาพจิตเด็กตะวันออก.pdf

คลิปวิดีโอ หลักการ 3ส ในการดูแลเด็กช่วงระบาดโควิด 19

รู้หรือไม่ว่า ⁉️ จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากจะทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราจะมีความเครียด วิตกกังวล…

Position: 549 (10 views)

e-book-ดูแลจิตใจตัวเองฯ-3-ก.ค.63.pdf

ดูแลจิตใจตัวเองในสถานการณ์โควิด

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็น ‘ตัวช่วย’ ให้ผู้อ่านได้มีแนวทางในการดูแลจิตใจตัวเอง เพื่อนนำพาชีวิตของตนเองและคนรอบข้าง ให้ก้าวผ่านอุปสรรค…

Position: 530 (16 views)

Preceedings การประชุมวิชาการ 2564 (final).pdf

Proceedings การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 : สุขภาพจิตดี วิถีชีวิตใหม่

ภายใต้ชื่อ “สุขภาพจิตดี วิถีชีวิตใหม่ : New Normal Mental Health” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา…

Position: 158 (336 views)

สร้างสุขในงาน ท่ามกลางโควิด 19 สำหรับบุคลาก.pdf

สร้างสุขในงาน ท่ามกลางโควิด 19 สำหรับบุคลากรสุขภาพ

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกล่าสุดของประเทศไทย นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564…

Position: 227 (285 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X