คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ปัญหาและความผิดปกติ จากการดื่มสุรา: ความสำคัญและการดูแลรักษาในประเทศไทย

Dublin Core

Description

Alcohol use disorders and related problems: Significance and management in Thailand

Publisher

แผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

Date

Format

Language

Identifier

ISBN 978-616-7790-48-0

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

แผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 51 (1954 views)