คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด

Dublin Core

Description

คู่มือฉบับนี้ เป็นคู่มือฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ปี 2560 ประกอบด้วยแบบคัดกรองและแบบประเมินโรคซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ประเมินตนเองดูได้ พร้อมทั้งให้แนวทางการจัดการและการดูแลรักษาโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายแก่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปเพื่อนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานต่อไป

Publisher

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี

Date

Format

Language

Date Copyrighted

Rights Holder

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 87 (1519 views)