แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด

Dublin Core

Description

คู่มือฉบับนี้ เป็นคู่มือฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ปี 2560 ประกอบด้วยแบบคัดกรองและแบบประเมินโรคซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ประเมินตนเองดูได้ พร้อมทั้งให้แนวทางการจัดการและการดูแลรักษาโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายแก่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปเพื่อนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานต่อไป

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

Social Bookmarking