คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ

Dublin Core

Description

กรมสุขภาพจิตพัฒนาโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนวัยทำงานสามารถดูแลสุขภาพใจของตนเอง ครอบครัวและคนรอบข้างได้ เพื่อนำไปสู่คนวัยทำงานยุค 4.0 “ปรับตัวได้ ใจเป็นสุข สนุกไม่เครียด” คือ คนวัยทำงานมีสุขภาพจิตดี และมีความสุข

Publisher

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

Rights Holder

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 37 (2511 views)