คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (140 total)

  • Rights Holder is exactly " กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข"

แนวทางการดูแลจิตใจเด็กและวัยรุ่นในสถานก (1).pdf
infographic แนวทางดูแลจิตใจเด็กและวัยรุ่นในสถานการณ์โควิด-19 สำหรับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก มีเนื้อหาประกอบด้วย เช่น สอบถามความต้องการของเด็ก ให้เด็กได้สื่อสารกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

Position: 1171 (41 views)

9282.pdf
infographic เมื่อเจ้าตัวน้อยออทิสติก กลัวโรคโควิด-19 มีเนื้อหาประกอบไปด้วย เช่น ลดการเสพสื่อ ใช้เวลาร่วมกัน

Position: 1173 (37 views)

คลายเครียด-01-scaled.pdf
infographic 8 วิธี คลายความเครียดให้กับเด็กๆ ประกอบไปด้วย เช่น ทำกิจกรรมในครอบครัว ออกกำลังกาย พูดอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น

Position: 1200 (18 views)

90.pdf
วีดีทัศน์นี้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ การ์ตูน Animation 2D ในเรื่อง "กระบวนการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช" ตั้งแต่กระบวนการแรกรับเข้าสู่โรงพยาบาลจนกระทั่งปล่อยตัวผู้ป่วยกลับสู่ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจและผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต…

Position: 1199 (19 views)

13.JPG
งานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นมักพบปัญหาเด็กที่หลากหลาย ในบรรดา
คำถามที่พบบ่อย คือ ลูกมีพฤติกรรมไม่ดีจะปรับพฤติกรรมอย่างไร คู่มือ“เด็กดื้อทำอย่างไรดี?” ฉบับนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองและผู้สนใจนำไปใช้กับบุตรหลานของท่าน…

Position: 1146 (54 views)

6.JPG
คู่มือการสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัวฉบับนี้ เป็นแนวทางให้วัยรุ่นสามารถสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองได้ รวมทั้งเข้าใจว่าตนเองต้องการสื่อสารอะไร ควรสื่ออย่างไร และสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่สำาคัญยังช่วยให้เข้าใจในความคิดความรู้สึกของพ่อแม่ผู้ปกครอง…

Position: 1125 (60 views)

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564.pdf
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 เป็นศูนย์วิชาการ สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดีมีความสุข…

Position: 1167 (44 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2