เลือกดูจากรายการ


Preceedings การประชุมวิชาการ 2564 (final).pdf

Proceedings การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 : สุขภาพจิตดี วิถีชีวิตใหม่

ภายใต้ชื่อ “สุขภาพจิตดี วิถีชีวิตใหม่ : New Normal Mental Health” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา…

Position: 276 (202 views)

สร้างสุขในงาน ท่ามกลางโควิด 19 สำหรับบุคลาก.pdf

สร้างสุขในงาน ท่ามกลางโควิด 19 สำหรับบุคลากรสุขภาพ

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกล่าสุดของประเทศไทย นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564…

Position: 271 (204 views)

20210727717262305.pdf

แนวทางการดูแลจิตใจสำหรับโรงพยาบาลสนาม ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลสุขภาพจิตของผู้ป่วย โรคโควิด 19 ที่เข้ารับบริการและดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม…

Position: 291 (182 views)

Book_Covid_Eng - for Web.pdf

Archives of Thai Mental Health during COVID-19 (December 2019 - December 2020)

Summary: The achievement of strategies and tactics for the COVID-19 situation has resulted from cooperation with among executives, interdisciplinary,…

Position: 279 (201 views)

AW_145x210mm_วัคซีนทูบี_WEB.pdf

ความรู้เรื่องวัคซีนโควิด 19 สำหรับเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE

วัคซีนโควิด 19 เป็นประเด็น Hits Hot และร้อนแรงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทยที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้มีอาการรุนแรง…

Position: 5 (2643 views)

7.  5 ข้อ ดูแลใจ...ไม่ Burn out (ยุคโควิด-19) 0563.pdf

แผ่นพับ : 5 ข้อ ดูแลใจ...ไม่ Burn out (ยุคโควิด-19)

บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ที่แบกรับภาระและการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์การระบาดของโควิท-19 ครั้งนี้…

Position: 218 (268 views)

องค์ความรู้การดูแลสุขภาพใจ.pdf

องค์ความรู้การดูแลสุขภาพใจในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 “ใจพร้อม ไม่ยอมป่วย” ฉบับนักสื่อสารและเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในชุมชน

องค์ความรู้ฯ เล่มนี้เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตประชาชนในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีความครอบคลุมถึง…

Position: 238 (248 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X