เป็นเด็กก็เครียดได้ : ความเครียดในเด็กที่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม

Dublin Core

Description

infographic เป็นเด็กก็เครียดได้ : ความเครียดในเด็กที่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด
สาเหตุของความเครียด
ความเครียดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

Date

Format

PDF

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking