คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

8 วิธี คลายความเครียดให้กับเด็กๆ

Dublin Core

Description

infographic 8 วิธี คลายความเครียดให้กับเด็กๆ ประกอบไปด้วย เช่น ทำกิจกรรมในครอบครัว ออกกำลังกาย พูดอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น

Publisher

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

Format

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

9 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 1110 (246 views)