คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (4 total)

  • Tags: การสื่อสาร

Screenshot (126).png
คลิปวีดีโอ เรื่อง การสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัว มีทั้งหมด 8 ตอน
ตอนที่ 1 การเรียนที่ใฝ่ฝันของ มิ้น
ตอนที่ 2 ปาร์ตี้สังสรรค์ของฉัน และผองเพื่อน
ตอนที่ 3 My Puppy Love
ตอนที่ 4 เทรน มีความคิดต่างจากพ่อ
ตอนที่ 5 งานอดิเรกของปอนด์
ตอนที่ 6 กีกี้…

Position: 1322 (203 views)

6.JPG
คู่มือการสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัวฉบับนี้ เป็นแนวทางให้วัยรุ่นสามารถสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองได้ รวมทั้งเข้าใจว่าตนเองต้องการสื่อสารอะไร ควรสื่ออย่างไร และสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่สำาคัญยังช่วยให้เข้าใจในความคิดความรู้สึกของพ่อแม่ผู้ปกครอง…

Position: 281 (1105 views)

messageImage_1634610500763.pdf
การสื่อสารกับเด็กในช่วงภาวะโควิด-19 เราจะมีวิธีการพูดคุยกับเด็กอย่างไรให้เข้าใจ

Position: 850 (479 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2