คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

โรคซึมเศร้ากับเศร้าตามธรรมชาติ

Dublin Core

Description

มนุษย์ทั่วไปอาจมีอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ ได้ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะวัยรุ่นที่มีฮอรโมนเปลี่ยนแปลงเยอะมาก แต่“เศร้าตามธรรมชาติ” กับ “โรคซึมเศร้า” นั้นต่างกัน โรคซึมเศร้า จะทำให้เกิดอารมณ์เศร้าต่อเนื่องยาวนาน (เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนๆ) และรุนแรงจนเสียหน้าที่ ในการดำเนินชีวิต เช่น ไปเรียนหนังสือไม่ได อ่านหนังสือ ไม่รู้เรื่อง
ทำอะไรก็เบื่อหนาย ท้อแท้ เก็บตัว มีปญหา กับเพื่อน

Publisher

สถาบันจิตเวชเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

Date

Format

Language

Date Created

2018-11-15

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 353 (878 views)