แผ่นพับ ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

Dublin Core

Description

มนุษย์ทั่วไปอาจมีอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ ได้ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะวัยรุ่นอย่างคุณที่มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเยอะมาก แต่ “เศร้าตามธรรมชาติ” กับ“โรคซึมเศร้า” นั้นต่างกันที่ว่าโรคซึมเศร้า จะทำให้เกิดอารมณ์เศร้าต่อเนื่องยาวนาน(เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนๆ) และรุนแรงจนเสียหน้าที่ (functions) ในการดำเนินชีวิต เช่น ไปเรียนหนังสือไมไ่ ด้ อ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง ทำอะไรก็ไม่สนุก แม้เพื่อนสนิท จะชวนทำอะไรที่เคยสนุกด้วยกันมาก่อน

Date

Format

PDF

Language

Date Created

2020-10-12

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking