คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Application/ infographic

Dublin Core

Title

Application/ infographic

Collection Items

อีคิว คือ อะไร
ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก คือ การรู้จัก เข้าใจ และควบคุมทางอารมณ์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสม

Handycard : เพื่อช่วยให้ดื่มน้อยลง
การบำบัดการดื่มสุรา

อยากรู้หรือไม่ว่า คุณดื่มมากเกินไปหรือเปล่า
อยากรู้หรือไม่ว่า คุณดื่มมากเกินไปหรือเปล่า การบําบัดผู้ดื่มสุรา

ผลเสียของการดื่มแอลกอฮอล์
โปสเตอร์ ผลเสียของการดื่มแอลกอฮอล์ก

ครอบครัวดี ชุมชนมีความสุข ร่วมคิด ร่วมพูดคุย ร่วมพัฒนาครอบครัวเพื่อชุมชน
ภาพพลิก ครอบครัวดี ชุมชนมีความสุข ร่วมคิด ร่วมพูดคุย ร่วมพัฒนาครอบครัวเพื่อชุมชน

เทคนิคการคลายเครียดด้วยตัวเอง (การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง)
การฝึกหายใจคลายเครียด การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การฝึกสมาธิ การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง ตอนที่ 1 การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง ตอนที่ 2 การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง ตอนที่ 3 การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง ตอนที่ 4 การบริหารกาย-จิต แบบชี่กง ตอนที่ 5 …

เมื่อลูกทำผิด ควรลงโทษอย่างไร
หลายคนเวลาลูกทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่พ่อแม่ไม่ลงโทษ เพราะอาจเห็นว่ายังเด็กอยู่ หรือบางคนก็ดุด่าลูกรุนแรง
วันนี้เพจสถาบันฯขอนำเสนอ วิธีทำโทษที่ทำให้ลูกคิดได้ด้วยตัวเองและไม่ทำร้ายจิตใจลูก
View all 268 items
Collection créée par Super User

Collection Tree

Social Bookmarking

Position: 11 (2144 views)