แผ่นพับ : 5 ข้อ ดูแลใจ...ไม่ Burn out (ยุคโควิด-19)

Files

Dublin Core

Description

บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ที่แบกรับภาระและการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์การระบาดของโควิท-19 ครั้งนี้ เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป เพราะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยตรง การเสียสละเวลาและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์บางคนจำเป็นต้องนอนที่โรงพยาบาลเพื่อเฝ้าดูผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด บางคนไม่มีเวลาแม้แต่จะกลับไปหาครอบครัว หรือบางคนก็พักผ่อนไม่เพียงพอ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวลหรือแม้กระทั่งภาวะหมดกำลังใจในการทำงานได้

Publisher

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, “แผ่นพับ : 5 ข้อ ดูแลใจ...ไม่ Burn out (ยุคโควิด-19),” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed September 18, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/319.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 221 (253 views)

X