แผ่นพับ

Dublin Core

Title

แผ่นพับ

Collection Items

เมื่อฉันเป็นโรคซึมเศร้า (โรคซึมเศร้าในวัยรุ่น)
แผ่นพับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

สาเหตุการเป็นโรคซึมเศร้า
ควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นซึมเศร้า

แนวทางการดูแลเด็กชอบเล่นเกมหรืออินเทอร์เน็ต
แนวทางการดูแลเด็กชอบเล่นเกมส์หรืออินเทอร์เน็ตมีเนื้อหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กที่ชอบเล่นเกมส์หรืออินเทอร์เน็ตในวิธีต่างๆเช่น

สร้างวินัยความรับผิดชอบให้เด็ก
ฟังและพูดดีต่อกัน
มีทางออกที่สร้างสรรค์ให้เด็ก

เตือนวัยรุ่นอย่างไรให้ได้ผล
แผ่นพับเตือนวัยรุ่นอย่างไรให้ได้ผล มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพูดคุยและการตักเตือนลูก เช่น

การเตือนอย่างไรให้ได้ผล
ประณีประนอมความต้องการของลูกและพ่อแม่

โรคออทิสติก
แผ่นพับโรคออทิสติก มีเนื้อหาประกอบด้วย

การรักษาออทิสติก
การใช้ยารักษาโรค
6 ลักษณะเฉพาะของโรคออทิสติก

เสริมสร้างพลัง อึด ฮึด สู้
เสริมสร้างพลัง อึด ฮึด สู้

แผ่นพับ โควิด-19 โทรตาม ถามเยี่ยม
โควิด-19 โทรตาม ถามเยี่ยม โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต

แผ่นพับสมาธิพลังสู่ความสำเร็จ
แผ่นพับสมาธิพลังสู่ความสำเร็จ
View all 103 items

Collection Tree

Social Bookmarking