เลือกดูจากรายการ


การดูแลจิตสังคม แก้ไขแล้วรอบที่ 3_001.pdf

การดูแลสังคมจิตใจของผู้ถูกกักกัน

ประกอบไปด้วยกิจกรรมและเทคนิคในการจัดการกับอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองในระหว่างที่ต้องกักตัว จะมีอะไรบ้างนั้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแผ่นพับแผ่นนี้

Position: 388 (19 views)

160214646502-3.1.pdf

สร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน สู้ภัย COVID-19

การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน ทำได้ด้วยหลัก 4 สร้าง 2 ใช้ จะช่วยให้คนในชุมชนมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถร่วมกันผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส…

Position: 396 (13 views)

160214646502-2.1.pdf

แยกตัวที่บ้านอย่างไรให้มีความสุข

หากเราต้องอยู่บ้านหรือกักตัวอยู่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อาจทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้…

Position: 392 (15 views)

43067213a25c42b889e07225f1e40c89.pdf

เรื่องยาในการรักษาโรคจิตเภท

โรคจิตเภทเป็นความผิดปกติทางความคิดและพฤติกรรม และมักพบอาการหลงผิด ประสาทหลอนร่วมด้วย…

Position: 390 (16 views)

4.วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ 5 ด้าน_compressed.pdf

วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ 5 ด้าน

โดยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านภาษา ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว และด้านการช่วยเหลือตนเอง…

Position: 366 (41 views)

3.วัยเตาะแตะ.pdf

การเล่นและการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 'วัยเตาะแตะ'

คุณพ่อคุณแม่เป็นคนสำคัญในการสร้างสรรค์พัฒนาการ เป็นแบบอย่าง เป็นเพื่อนเล่นและเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของลูกน้อย…

Position: 377 (28 views)

2.ลูกพูดช้าฝึกได้..ง่ายนิดเดียว_compressed.pdf

ลูกพูดช้า ฝึกได้.. ง่ายนิดเดียว

สิ่งลูกต้องการมากที่สุด คือ เวลาเล่นร่วมกับพ่อแม่ การฝึกพูดก็เช่นกัน ยิ่งในเด็กที่มีพัฒนาการทางการพูดล่าช้า พ่อแม่ก็ยิ่งต้องเอาใจใส่ลูกมากยิ่งขึ้น…

Position: 372 (31 views)

1.รับรู้ เข้าใจ เรียนได้แบบแอลดี_compressed.pdf

รับรู้ เข้าใจ เรียนได้แบบแอลดี

LD หรือ learning disabilities คือ ความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ซึ่งจะแสดงความผิดปกติออกมาในรูปแบบปัญหา 3 ด้านหลัก ได้แก่ การอ่าน การเขียน และการคำนวณ…

Position: 383 (21 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X