คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (104 total)

  • Type is exactly "แผ่นพับ"

แผ่นพับวัคซีนใจบุคคล ครอบครัว ชุมชน A4 030364.pdf
วัคซีนใจในชุมชน ใช้หลัก 4 สร้าง 2 ใช้ สร้างชุมชนให้รู้สึกปลอดภัย รู้สึกสงบ มีความหว้ง เข้าใจและให้โอกาส ใช้ศักยภาพชุมชน สายสัมพันธ์ในชุมชน เทคนิคคลาดเครียด วัคซีนบุคคล วัคซีนครอบครัว

Position: 1459 (33 views)

เด็กพูดช้า-1-scaled.jpg
เมื่อลูกพูดช้า แก้ไขได้อย่างไรเมื่อเด็กพูดช้า สาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กพูดช้า วิธีประเมินว่าเด็กพูดช้าหรือไม่ สาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กพูดช้า การแก้ไขด้านการพูด สิ่งที่พ่อแม่ควรสอนในการพูด

Position: 1382 (45 views)

การจัดท่าทางที่เหมาะสมสำหรับเด็ก-2-scaled1.jpg
เนื่องจากกล้ามเนื้อของผู้ป่วยเด็กมีความแข็งแกร่งหรืออ่อนแรงทำให้ไม่สามารถทรงตัวในท่าต่างๆ ได้ เช่นเด็กปกติ การจัดท่าที่ถูกต้องเหมาะสใกับเด็กจะช่วยควบคุมอาการเกร็ง และกระดุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ วิธีการจัดท่าต่างๆ ในท่ายืน เดิน นั่ง

Position: 1354 (51 views)

เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้-1-scaled.jpg
ลักษณะทั่วไปของเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ มีปัญหาในการเรียน ป้ญหาทางภาษา ความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นต้น สาเหตุของความบกพร่องและแนวทางการช่วยเหลือ

Position: 1343 (54 views)

แผ่นพับรักรู้.pdf
แผ่นพับเสริมสร้างวัคซีนใจระดับครอบครัว "รู้รัก Together"

Position: 1364 (49 views)

แผ่นพับA4 สร้างพลังใจวัยทำงาน.pdf
แผ่นพับสร้างพลังใจ วัยทำงาน เป็นแผ่นพับที่ให้ความรู้ประกอบด้วย 8 เครื่องมือ สร้างสุขคนวัยทำงาน ที่ช่วยเสริมพลัง อึด ฮึด สู้ ในช่วง โควิด - 19

Position: 1290 (71 views)

แผ่นพับ วัยว้าวุ่น-02.pdf
แผ่นพับเข้าใจ วันว้าวุ่น เป็นแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยรุ่น ที่ผู้ใหญ่ต้องปรับ และทำความเข้าใจ

Position: 1364 (49 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2