คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

แนวทางการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพใจของนักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดโรงเรียน สำหรับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

Dublin Core

Description

ในโอกาสที่โรงเรียนจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง การเตรียมความพร้อมของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ต่อการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพใจของนักเรียน จึงเป็นสิ่งที่ควรดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น กรมสุขภาพจิต จึงปรารถนาให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมผลักดันให้เกิดการช่วยเหลือด้านจิตใจแก่นักเรียน และฟื้นฟูผลกระทบที่มีต่อจิตใจ ไม่ให้ลุกลามบานปลายเพื่อให้นักเรียนกลับมาปรับตัวต่อการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Language

Type

Date Copyrighted

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 242 (1038 views)