คู่มือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจาก COVID -19

Dublin Core

Description

มุ่งเน้นการดูแลจิตใจผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ และได้สนับสนุนให้ทีม MCATT ที่มีอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศ ในทุกระดับ ตระหนัก และเห็นความสำคัญในการดูแลจิตใจผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อลดผลกระทบทางใจ ให้สามารถยอมรับ ปรับตัว และผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามบริบทของโรงพยาบาลต่อไป

Date

Format

หนังสือ

Language

Type

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking