คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ข้าวหอมพร้อมสู้ COVID-19

Dublin Core

Description

วิดีโอมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การดูแลตนเองเช่น การใช้แอลกอฮอล์การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ฯลฯ ในช่วงโรคระบาดโควิด-19

Source

Publisher

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

Date

Format

Language

Type

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

5 นาที

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 821 (485 views)