Browse Items (72 total)

  • Tags: โควิด-19

หลักสูตรการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจฯ.pdf
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)ที่กระทรวงสาธารณสุขจึงมีความพยายามอย่างยิ่ง ในการรณรงค์ให้ประชาชนได้รับวัคซีนโควิด 19 ให้ครอบคลุม โดยในเดือนพฤศจิกายน 2564…

1638931698682.pdf
วัคซีนชุมชน อ.ร่องคำ จ กาฬสินธุ์ พร้อม!รับมือโควิด-19

child emotion and action.pdf
เปิดเทอมใหม่ เด็กส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องปรับตัวกันเยอะหน่อย
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ลองสังเกตพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กในช่วงโควิด-19 ระบาด กันด้วยนะครับ

(1) เด็กก็เครียดได้ โดยมีพฤติกรรมแสดงอาการเศร้า หงุดหงิด วิตกกังวล แยกตัวไม่พูดจากับใคร
(2)…

take care child in covid.pdf
สวัสดีวันเปิดเทอม ใครงอแง ยกมือขึ้น
เปิดเทอมแบบ New normal วิถีชีวิตใหม่
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องหมั่นดูแลใจเด็กๆ ในช่วงโควิด-19ระบาดกันด้วยนะครับ
(1) ถามถึงสิ่งที่ลูกได้ยินมา ข่าวลือต่างๆและแก้ไขความเข้าใจผิด
(2) สื่อสารด้วยภาษาที่เหมาะสมกับวัย…

hurt child covid-19.pdf
สมาชิกในครอบครัวมีความเครียดจากรายได้ลดลงหรือตกงานแต่ยังคงมีรายจ่าย ปล่อยเด็กไว้ตามลำพัง ถูกชักจูง ล่อลวงจากผู้ไม่หวังดีที่แฝงมาในสังคมออนไลน์

วัคซีนใจในครอบครัวต้านภัยโควิด-19 'พลังบวก พลังยืดหยุ่น พลังร่วมมือ'…

98149455_1263787957124751_2407979504766025728_n.pdf
วัคซีนใจในบุคคล
มีความเข้มแข็งทางใจ(Resilience) โดยใช้หลักการของ "อึด ฮึด สู้"
วัคซีนใจในครอบครัว
'พลังบวก' 'พลังยืดหยุ่น' 'พลังร่วมมือ'

วัคซีนใจในชุมชน "4 สร้าง 2 ใช้
"
Safety-สร้างชุมชนที่รู้สึกปลอดภัย

Calm-…

92357681_1229176367252577_3433680268429361152_n.pdf
การจัดการความเครียดและพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานช่วงการระบาดของโควิด-19
.
.
สุขภาพและความเข้มแข็งของจิตใจบุคลากรทางการแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ การจัดการความเครียดและการช่วยเหลือทางจิตสังคมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน การพูดคุย…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2