อสม. เชิญชวนผู้ที่มีความลังเลไม่อยากฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ไปฉีดวัคซีนด้วยหลัก 3 คำ ของกรมสุขภาพจิต

Dublin Core

Description

อสม. เชิญชวน กลุ่ม 608 ที่มีความลังเลไม่อยากฉีดวัคซีนโควิด 19
ให้ไปฉีดวัคซีน ด้วยหลัก 3 กำ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Source

Date

Format

video

Language

Type

Date Created

2021-12-17

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking