คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

แผ่นพับ แนวทางการติดตามผู้ป่วยจิตเวช/ยา/สุรา (New Normal)

Dublin Core

Description

แผ่นพับ แนวทางการติดตามผู้ป่วยจิตเวช/ยา/สุรา (New Normal)

Publisher

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2021-10-24

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 541 (413 views)