พ่อแม่ทำอย่างไรดี กลัวลูกติด Social Media

Dublin Core

Description

โลกเราทุกวันนี้เปลี่ยนไปเร็วมาก ยุคดิจิทัลสามารถเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลก ผ่านทางโซเชียล มีเดีย โดยเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัว ประสบการณ์และข้อมูลต่างๆ ของเราไปยังเพื่อน ครอบครัว หรือบุคลอื่นๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอเมื่อมีด้านดี ก็ย่อมมีด้านร้าย ที่แฝงไปด้วยภัยคุกคาม ทำให้ผู้ปกครองต่างก็เป็นกังวลว่าบุตรหลานจะเกิดการติด และได้รับผลกระทบในทางลบจากการใช้โซเชียล มีเดีย แล้วเราจะมีแนวทางการรับมือต่อภัยคุกคาม ป้องกันผลกระทบเหล่านี้อย่างไร ลองมาติดตามตามกัน

Date

Format

PDF

Language

Date Created

2020-06-20

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking