คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

แนวทางการติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวช/สุรา/ยา/สารเสพติด (ฉบับทดลองใช้)

Dublin Core

Description

แนวทางการติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวฃ/สุรา/ยา/สารเสพติด (ฉบับทดลองใช้)

Publisher

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2021-10-25

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 491 (451 views)