เลือกดูจากรายการ


แผ่นพับอยู่บ้านปลอดภัยเล่นอะไรกับลูกดี.pdf

อยู่บ้านปลอดภัย เล่นอะไรกับลูกดี

เมื่อเด็ก ๆ ออทิสติกต้องอยู่บ้านด้วยกันกับครอบครัวมากขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อาจทำให้เกิดความเครียดขึ้นได้…

Position: 371 (32 views)

แผ่นพับอยู่บ้านกับลูกออ (ออทิสติก) อย่างไรไม่ให้เครียด.pdf

อยู่บ้านกับลูกออ (ออทิสติก) อย่างไร ไม่ให้เครียด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้คนหลายคนเกิดความวิตกกังวล ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวัน…

Position: 369 (34 views)

แผ่นพับเมื่อเจ้าตัวน้อยออทิสติกกลัวโรคโควิด-19 .pdf

เมื่อเจ้าตัวน้อยออทิสติกกลัวโควิด 19

เด็กออทิสติกก็มีความกังวลและความกลัวต่อโควิด 19 เช่นเดียวกัน แต่พวกเขาจะแสดงออกมาไม่เก่ง แต่สามารถสังเกตได้ เช่น พูดและถามเรื่องเดิมซ้ำ ๆ…

Position: 368 (35 views)

แผ่นพับเด็กออทิสติก ควรรู้อะไรบ้างในสถานการณ์ของ COVID-19 -แปลง.pdf

เด็กออทิสติก ควรรู้อะไรบ้าง ในสถานการณ์ของ COVID-19

หากในครอบครัวมีเด็กออทิสติก ผู้ปกครองควรพูดคุยเกี่ยวกับ COVID-19 เพื่อให้แน่ใจว่าเด็ก ๆ รู้เรื่องที่จำเป็น โดยที่ไม่ทำให้เกิดความกังวลโดยใช่เหตุ…

Position: 375 (29 views)

Book-คู่มือการผลิตสื่อการสอนออทิสติก03.pdf

คู่มือการผลิตสื่อการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก สำหรับครูและผู้ปกครอง

ปัญหาออทิสติก เป็นปัญหาสำคัญของการพัฒนาเด็กที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขตั้งแต่อายุยังน้อย หากล่าช้าจะทำให้อาการทางโรคแก้ไขได้ยากขึ้น…

Position: 369 (34 views)

แนวทางการดูแลผู้ป่วยไม่ยอมไปโรงเรียน03.pdf

แนวทางการดูแลผู้ป่วยไม่ยอมไปโรงเรียน (school refusal) โดยสหวิชาชีพ

การไม่ยอมไปโรงเรียนเป็นภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่สำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ตามมา การแก้ไขปัญหานี้…

Position: 372 (31 views)

4.วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ 5 ด้าน_compressed.pdf

วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ 5 ด้าน

โดยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านภาษา ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว และด้านการช่วยเหลือตนเอง…

Position: 366 (41 views)

3.วัยเตาะแตะ.pdf

การเล่นและการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 'วัยเตาะแตะ'

คุณพ่อคุณแม่เป็นคนสำคัญในการสร้างสรรค์พัฒนาการ เป็นแบบอย่าง เป็นเพื่อนเล่นและเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของลูกน้อย…

Position: 377 (28 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X