Browse Items (7 total)

  • Tags: ซึมเศร้า

สถาบันสุขภาพจิตเด็กตะวันออก.pdf
รู้หรือไม่ว่า ⁉️ จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากจะทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราจะมีความเครียด วิตกกังวล เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าเด็กและวัยรุ่นก็เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าได้เช่นกันแต่การแสดงออกเด็กๆนั้นอาจมีความแตกต่างจากของผู้ใหญ่

messageImage_1634202525641.jpg
วิดีโอนี้ เผยแพร่โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ Mr. Matthew Johnstone นักเขียนและนักวาดภาพชาวออสเตรเลียและองค์การอนามัยโลก

แปลภาษาไทย โดย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

bacf1c9f2c1dba29c44c763a3c53835e.pdf
ความเศร้าเป็นสภาวะอารมณ์หดหู่และไม่ชอบทำอะไร ๆ ที่อาจมีผลต่อความคิด พฤติกรรม ความรู้สึก และความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล

แผ่นพับ ภาวะซึมเศร้า.pdf
มนุษย์ทั่วไปอาจมีอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ ได้ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะวัยรุ่นอย่างคุณที่มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเยอะมาก แต่ “เศร้าตามธรรมชาติ” กับ“โรคซึมเศร้า” นั้นต่างกันที่ว่าโรคซึมเศร้า จะทำให้เกิดอารมณ์เศร้าต่อเนื่องยาวนาน(เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนๆ)…

มารู้จักและหาวิธีรับมือกับภาวะซึมเศร้า.pdf
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศด้านโรคซึมเศร้า จึงจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยรวบรวมความรู้ การคัดกรองอาการเบื้องต้นและวิธีปฏิบัติตัวเมื่อตัวเองหรือคนใกล้ตัวมีภาวะซึมเศร้า จากศูนย์ความรู้เทคโนโลยีโรคซึมเศร้า (www.facebook.com/thaidepression.center)…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2