คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (8 total)

  • Tags: ซึมเศร้า

1684.jpg
หนังสือแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ เช่นการประเมินภาวะซึมเศร้าเบื้องต้น แบบประเมินความเศร้า แนวทางการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้า แนวทางการดูแลตาม one page แบบประเมิน

Position: 406 (831 views)

สถาบันสุขภาพจิตเด็กตะวันออก.pdf
รู้หรือไม่ว่า ⁉️ จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากจะทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราจะมีความเครียด วิตกกังวล เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าเด็กและวัยรุ่นก็เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าได้เช่นกันแต่การแสดงออกเด็กๆนั้นอาจมีความแตกต่างจากของผู้ใหญ่

Position: 709 (518 views)

โรคซึมเศร้า แผ่น 2.pdf
ภาวะซึมเศร้าในเด็ก

Position: 590 (596 views)

messageImage_1634202525641.jpg
วิดีโอนี้ เผยแพร่โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ Mr. Matthew Johnstone นักเขียนและนักวาดภาพชาวออสเตรเลียและองค์การอนามัยโลก

แปลภาษาไทย โดย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Position: 446 (782 views)

bacf1c9f2c1dba29c44c763a3c53835e.pdf
ความเศร้าเป็นสภาวะอารมณ์หดหู่และไม่ชอบทำอะไร ๆ ที่อาจมีผลต่อความคิด พฤติกรรม ความรู้สึก และความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล

Position: 487 (720 views)

แผ่นพับ ภาวะซึมเศร้า.pdf
มนุษย์ทั่วไปอาจมีอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ ได้ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะวัยรุ่นอย่างคุณที่มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเยอะมาก แต่ “เศร้าตามธรรมชาติ” กับ“โรคซึมเศร้า” นั้นต่างกันที่ว่าโรคซึมเศร้า จะทำให้เกิดอารมณ์เศร้าต่อเนื่องยาวนาน(เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนๆ)…

Position: 180 (1538 views)

มารู้จักและหาวิธีรับมือกับภาวะซึมเศร้า.pdf
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศด้านโรคซึมเศร้า จึงจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยรวบรวมความรู้ การคัดกรองอาการเบื้องต้นและวิธีปฏิบัติตัวเมื่อตัวเองหรือคนใกล้ตัวมีภาวะซึมเศร้า จากศูนย์ความรู้เทคโนโลยีโรคซึมเศร้า (www.facebook.com/thaidepression.center)…

Position: 72 (2735 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2