แนวทางการดูแลผู้ป่วยไม่ยอมไปโรงเรียน (school refusal) โดยสหวิชาชีพ

Dublin Core

Description

การไม่ยอมไปโรงเรียนเป็นภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่สำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ตามมา การแก้ไขปัญหานี้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายสหวิชาชีพ โดยจัดทำออกมาในรูปแบบของแนวทางการดูแล จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือฉบับนี้

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking