คู่มือการผลิตสื่อการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก สำหรับครูและผู้ปกครอง

Files

Dublin Core

Description

ปัญหาออทิสติก เป็นปัญหาสำคัญของการพัฒนาเด็กที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขตั้งแต่อายุยังน้อย หากล่าช้าจะทำให้อาการทางโรคแก้ไขได้ยากขึ้น และจำเป็นที่จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเป็นทีม ทั้งพ่อแม่ ครู และบุคลากรทางการแพทย์ คู่มือเล่มนี้ จะช่วยให้ทีมสามารถดูแลและช่วยเหลือเด็กออทิสติกให้เป็นปกติ และลดความทุกข์ในครอบครัวลงได้

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์, “คู่มือการผลิตสื่อการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก สำหรับครูและผู้ปกครอง,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed June 20, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/412.
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 368 (35 views)

X