เลือกดูจากรายการ


แนวทางการดูแลผู้ป่วยไม่ยอมไปโรงเรียน03.pdf

แนวทางการดูแลผู้ป่วยไม่ยอมไปโรงเรียน (school refusal) โดยสหวิชาชีพ

การไม่ยอมไปโรงเรียนเป็นภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่สำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ตามมา การแก้ไขปัญหานี้…

Position: 372 (31 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X