คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (18 total)

  • Date Copyrighted is exactly "2020-10-12"

a.pdf
จากการประกวดหนังสั้น ในงานมหกรรมคุณภาพ รพ.สวนสราญรมย์bปี 2563 ตึกชาย 2 ได้ส่งผลงานเข้าประกวด และได้รับรางวัลที่ 1

Position: 594 (493 views)

4.เล่นเกมแต่พอดี.pdf
เล่นเกมแต่พอดี

Position: 580 (506 views)

FM-409-1559205731.pdf
แนวทางการดูแลเด็กชอบเล่นเกมหรืออินเตอร์เน็ต

Position: 519 (561 views)

แผ่นพับอยู่บ้านปลอดภัยเล่นอะไรกับลูกดี.pdf
เมื่อเด็ก ๆ ออทิสติกต้องอยู่บ้านด้วยกันกับครอบครัวมากขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อาจทำให้เกิดความเครียดขึ้นได้ และจะทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ออกมาเพิ่มขึ้น พ่อแม่สามารถใช้การเล่นมาช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้…

Position: 642 (461 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2