วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ 5 ด้าน

Files

Dublin Core

Description

โดยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านภาษา ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว และด้านการช่วยเหลือตนเอง แต่ละด้านจะมีวิธีการหรือกิจกรรมอะไรบ้างนั้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแผ่นพับแผ่นนี้

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์, “วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ 5 ด้าน,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed June 20, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/409.
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 366 (42 views)

X