คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

การเล่นและการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 'วัยเตาะแตะ'

Dublin Core

Description

คุณพ่อคุณแม่เป็นคนสำคัญในการสร้างสรรค์พัฒนาการ เป็นแบบอย่าง เป็นเพื่อนเล่นและเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของลูกน้อย ควรจะมีวิธีปฏิบัติตัวหรือกิจกรรมอะไรทำร่วมกันบ้างนั้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากแผ่นพับแผ่นนี้

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 660 (456 views)