ลูกพูดช้า ฝึกได้.. ง่ายนิดเดียว

Dublin Core

Description

สิ่งลูกต้องการมากที่สุด คือ เวลาเล่นร่วมกับพ่อแม่ การฝึกพูดก็เช่นกัน ยิ่งในเด็กที่มีพัฒนาการทางการพูดล่าช้า พ่อแม่ก็ยิ่งต้องเอาใจใส่ลูกมากยิ่งขึ้น จะมีวิธีการอย่างไรบ้างนั้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแผ่นพับแผ่นนี้

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking