คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

แผ่นพับ : การกระตุ้นภาษาและการพูดในเด็กสมองพิการ

Dublin Core

Description

ปัญหาด้านภาษาและการพูดที่มักพบในเด็กสมองพิการ
ไม่พูดสื่อสาร พูดช้า ไม่แสดงท่าทาง พูดไม่ชัด พูดติดขัด มีความเข้าใจภาษาและคำศัพท์น้อย คุณภาพเสียงพูดไม่ดี พูดเสียงดังหรือเบาเกินไป

Publisher

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 373 (807 views)