คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือดูแลจิตใจประชาชน สำหรับผู้นำชุมชน และ อสม.
“หัวใจมีหู ต่อสู้ ! โควิด-19”

Dublin Core

Description

คู่มือชุมชน “หัวใจมีหู ต่อสู้ ! โควิด-19” สำหรับผู้นำชุมชน และ อสม. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการค้นหา คัดกรอง ประเมิน และให้การช่วยเหลือดูแลจิตใจประชาชนเบื้องต้น ตามหลัก 3 ส การให้คำปรึกษาเบื้องต้น การแนะนำแหล่งช่วยเหลือ และการส่งต่อ ช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้เข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อกลับมาสู่ชุมชน ยังคงได้รับการติดตาม ใส่ใจจนสามารถกลับมาฟื้นพลังความสามารถต่อสู้กับวิกฤตสุขภาพจิตได้อย่างมั่นใจอย่างปลอดภัย

Publisher

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 242 (1255 views)