คู่มือกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่นอายุ 12 - 16 ปี

Files

Dublin Core

Description

ปัญหาต่างๆ สามารถป้องกันได้หากมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในเรื่องการควบคุมอารมณ์ตนเอง การรู้ถูกรู้ผิด รู้ถึงอารมณ์ของตนเองและอารมณ์ผู้อื่น การตัดสินใจแก้ปัญหาซึ่งจะช่วยให้มีสติ คิดถึงผลที่จะตามมาเมื่ออยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ การใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาอื่นๆและการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองซึ่งจะทำให้วัยรุ่นสามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติเป็นตัวของตัวเองและมั่นใจในคุณค่าของตนเอง

Publisher

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Identifier

ISBN : 978-974-296-859-5

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

อมรากุล อินโอชานนท์ et al., “คู่มือกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่นอายุ 12 - 16 ปี,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed January 28, 2022, https://dmh-elibrary.org/items/show/1131.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 521 (91 views)

X