เลือกดูจากรายการ


คู่มือEQ-12-16ปี.pdf

คู่มือกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่นอายุ 12 - 16 ปี

ปัญหาต่างๆ สามารถป้องกันได้หากมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในเรื่องการควบคุมอารมณ์ตนเอง การรู้ถูกรู้ผิด รู้ถึงอารมณ์ของตนเองและอารมณ์ผู้อื่น…

Position: 522 (90 views)

1.คู่มือวัยรุ่นเส้นทางรอด...ปลอดยาบ้า.pdf

คู่มือวัยรุ่น เส้นทางรอด ปลอดยาบ้า

คู่มือวัยรุ่น เส้นทางรอด ปลอดยาบ้า

Position: 89 (564 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X