เลือกดูจากรายการ


คู่มือEQ-12-16ปี.pdf

คู่มือกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่นอายุ 12 - 16 ปี

ปัญหาต่างๆ สามารถป้องกันได้หากมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในเรื่องการควบคุมอารมณ์ตนเอง การรู้ถูกรู้ผิด รู้ถึงอารมณ์ของตนเองและอารมณ์ผู้อื่น…

Position: 522 (90 views)

คู่มือการใช้ยาในผู้ป่วยฯสำหรับบุคลากรทางการแพทย์.pdf

คู่มือการใช้ยาในผู้ป่วยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

กลุ่มอาการดาวน์เป็นสาเหตุทางพันธุศาสตร์ที่พบมากที่สุดของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา โดยผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์มักมีโรคร่วมในระบบต่างๆ ที่พบบ่อยได้แก่…

Position: 521 (91 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X