คู่มือการใช้ยาในผู้ป่วยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

Files

Dublin Core

Description

กลุ่มอาการดาวน์เป็นสาเหตุทางพันธุศาสตร์ที่พบมากที่สุดของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา โดยผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์มักมีโรคร่วมในระบบต่างๆ ที่พบบ่อยได้แก่ ภาวะไทรอยด์ตํ่า ภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิดและพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ซึ่งยามีบทบาทหลักในการรักษาภาวะไทรอยด์ตํ่าและภาวะโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ส่วนการจัดการพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้น การปรับพฤติกรรมเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำ แต่หากไม่สามารถจัดการได้ การรักษาด้วยยา
จึงถือเป็นทางเลือกหนึ่ง

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด กลุ่มงานเภสัชกรรม ร่วมกับทีมสหวิชาชีพสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต จึงได้จัดทำคู่มือการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ สำหรับบุคลากร เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรเข้าใจการใช้ยาในการรักษาโรคร่วมที่พบบ่อยของผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์และเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยต่อไป

Publisher

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2018

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันราชานุกูล, “คู่มือการใช้ยาในผู้ป่วยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed November 30, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/539.
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 517 (56 views)

X