คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ความจริงเกี่ยวกับการยิงกันในโรงเรียน Facts about school shooting

Dublin Core

Description

เหตุการณ์ยิงกันในโรงเรียนเป็นเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นน้อยมาก ในสหรัฐอเมริกาที่มีเหตุการณ์ school shooting มากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก พบว่าน้อยกว่า 2% ของการเสียชีวิตของเยาวชนเกิดจากการยิงกันในโรงเรียน แต่สำหรับในประเทศไทยแล้ว เหตุการณ์เช่นนี้แทบไม่เคยเกิดขึ้นเลย

School shooting หมายถึง เหตุการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ที่เกิดจากอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

(Reference: Protecting America’s Schools: A U.S. Secret Service Analysis of Targeted School Violence 2019)

Publisher

กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2019-12-18

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 589 (232 views)