คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (7 total)

  • Creator is exactly "กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต"

ความจริงเกี่ยวกับการยิงกันในโรงเรียน.pdf
เหตุการณ์ยิงกันในโรงเรียนเป็นเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นน้อยมาก ในสหรัฐอเมริกาที่มีเหตุการณ์ school shooting มากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก พบว่าน้อยกว่า 2% ของการเสียชีวิตของเยาวชนเกิดจากการยิงกันในโรงเรียน แต่สำหรับในประเทศไทยแล้ว…

Position: 531 (416 views)

สอนเด็กอย่างไร “โตไปไม่คอร์รัปชัน”.pdf
สอนเด็กอย่างไร “โตไปไม่คอร์รัปชัน” การสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กจะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยคุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มสอนให้เด็กรู้จักและเริ่มสร้างพื้นฐานความดี 5 ประการ

1. ความซื่อสัตย์สุจริต…

Position: 648 (347 views)

รูดอล์ฟ” เจ้ากวางเรนเดียร์จมูกแดง ผู้ส่องแสงนำทางในค่ำคืนคริสต์มาส.pdf
เชื่อกันว่า...เลื่อนของลุงซานต้า ที่เป็นพาหนะพาเขาไปแจกของขวัญทุกหนทุกแห่งนั้น เดิมทีถูกลากด้วยกวางเรนเดียร์ทั้งหมด 8 ตัว

“แดชเชอร์ บลิทเซ่น ดอนเดอร์ คิวปิด โคเมท วิคเซ่น แพรนเซอร์ และแดนเซอร์”

รูดอล์ฟ เป็นกวางเรนเดียร์อายุน้อยที่สุด…

Position: 312 (700 views)

ปัญหาการติดเกม ป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น ง่ายกว่าการแก้ไขในภายหลัง.pdf
ปัญหาการติดเกม ป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น ง่ายกว่าการแก้ไขในภายหลัง เพราะเรื่องติดเกมไม่ใช่ปัญหาของแค่ตัวเด็ก แต่เป็นปัญหาของทั้งครอบครัวที่ต้องร่วมกันจัดการ

ครอบครัวควรทำความรู้จักกับเกมที่เด็กกำลังให้ความสนใจ ไม่ใช่แค่เพียงแต่ตัวเนื้อหาในเกม…

Position: 825 (295 views)

คำแนะนำสำหรับผู้ใหญ่ดูแลเด็กและวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงภาวะเครียดหลังเหตุรุนแรง.pdf
คำแนะนำสำหรับผู้ใหญ่ดูแลเด็กและวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงภาวะเครียดหลังเหตุรุนแรง "สำหรับเด็กเล็ก"

Position: 825 (295 views)

การสร้างวินัยเชิงบวก.pdf
วินัยเชิงบวก” ยืนอยู่บนหลักความเชื่อที่ว่า ไม่มีเด็กคนใดเป็นเด็กเลวร้าย มีแต่การแสดงออกพฤติกรรมที่ดีและไม่ดีพฤติกรรมดีต้องได้รับการสอนและสนับสนุน พฤติกรรมไม่ดีต้องได้รับการปรับโดยไม่ใช้ความรุนแรงทั้งทางกายและวาจา

Position: 10 (5538 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2