แผ่นพับ วิธีจัดการความเครียดในสถำนกำรณ์โรค COVID-19สำหรับผู้ปกครอง

Files

Dublin Core

Description

วิธีจัดการความเครียดในสถำนกำรณ์โรค COVID-19สำหรับผู้ปกครอง

Publisher

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

Date

Format

Language

Date Created

2021-10-19

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, “แผ่นพับ วิธีจัดการความเครียดในสถำนกำรณ์โรค COVID-19สำหรับผู้ปกครอง,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed November 30, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/620.
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 530 (51 views)

X